Späť do obchodu

Registrácia

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Mareti s.r.o.

IČO: 51035235

DIČ: 2120599503

IČ DPH: SK2120599503

so sídlom: Furdekova 8 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka

 

kontaktné údaje:

email: eshop@mareti.sk

telefón: 0911721724

web: eshop.mareti.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............   

- Dátum objednania/dátum prijatia (*) .....................................   

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..........................   

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............................   

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..................................   

- Dátum vyplnenia ....................................   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 


Tu si môžete stiahnuť formulár Mareti_Formulár_na_odstúpenie_od_zmluvy